SIKS | Fritidshemmet på Svenska Interkulturella Skolan
För- och grundskola med eget fritidshem och ett interkulturellt förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten.
frtidshem,individuell utvecklingsplan,klippa och klistra,förskoleklass,läxläsning,föräldrar,föräldrarmöten,specialpedagog,meningsfull fritid,fritid
15671
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15671,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vi har tydliga mål med fritidshemmet.

Inom Fritidsverksamheten görs en skriftlig individuell utvecklingsplan med mål för eleven; allt från att klippa till att läsa.

Förskoleklasselever som går på SIKS fritidshem ska ges tillfälle att stärka sina förmågor genom aktiviteter under fritidshemstid.

För att nå elevens uppsatta mål fullföljs elevens skriftliga individuella utvecklingsplan på SIKS fritidshem genom att verksamheten planeras så att både skapande, rörelse, lek, läxläsning och vila får utrymme. Fritidshemmet bygger på en bra kontakt med barnens föräldrar och det är bådas ansvar att ett sådant samarbete fungerar. Fritidshemmet ska vara ett komplement till skolverksamheten.

Vi informerar på föräldrarmöten, vid skolstarten, via informationsbrev, samtal vid inskolning och daglig kontakt i samband med lämning och hämtning med de flesta föräldrar.

Specialpedagog handleder kontinuerligt pedagoger på fritidshemmet kring undervisningsmetodik och värdegrundsfrågor.

Vår personal ska

Vår personal ska

Vara lyhörda för olika barns behov och försöka tillgodose dem. Se till att barnen känner sig trygga och trivs samt låta barnen vara med och påverka innehållet i verksamheten.
dessutom

dessutom

Få barnen till att lära sig hantera konflikter genom att vara goda förebilder för barnen och aktivt arbeta med relationsskapande och tillit. Uppmärksamma varje barn på fritids och ha en god inblick i hur deras dag har varit.
och sist men inte minst

och sist men inte minst

Ge varje barn en rolig och meningsfull fritid genom att erbjuda olika slags aktiviteter Vi ska ha roligt tillsammans med barnen och känna samhörighet.