SIKS | SIKS Skolbibliotek
Skolbiblioteket innehåller både läsbara böcker för eleverna och informationsresurser i form av databaser.
bibliotek,böcker,religion,historia,mattematik,svenska,geografi,språk,idrott,talbok,ljudbok,lättläst,musik,litteratur,so,engelska,artikeldatabas,bibliotekskatalog,källkritik,informationskällor,bibliotekssystem,låneregler
16204
page-template-default,page,page-id-16204,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Skolbiblioteket innehåller både läsbara böcker för eleverna och informationsresurser i form av databaser.

Förutom att eleverna kommer till skolbiblioteket och lånar böcker eller sitter och läser, flyttar även skolbiblioteket ut i klassrummen. Skolbibliotekarien genomför högläsning för elever och pratar om texten så att alla verkligen förstår.

Skolbibliotekarien pratar även om böcker med eleverna och hjälper till med att bidra lärare med undervisningsmaterial.

Förutom böcker på svenska finns böcker på olika modersmål och datorer på skolbiblioteket.

Öppettider

Måndag 8.30-10.45, 11.40-12.55

Tisdag   11.20-11.40, 12.20-12.55

Onsdag 8.30-10.45, 12.20-12.55

Torsdag 11.20-11.40, 12.20-12.55

Fredag   8.30-11.10

Låneregler

Lånetiden för ett boklån är max en månad med möjlighet till två veckor förlängning. Lämnas inte boken tillbaka eller är förstörd kan låntagaren få böter. Böterna varierar mellan 50-300 kr beroende på bokens inköpspris.

Talböcker

Skolbiblioteket erbjuder elever med läsnedsättning möjlighet att ladda ner talböcker. Med läsnedsättning menas att eleven inte kan tillägna sig text beroende på dyslexi, autism, kognitiv störning, demens eller funktionsstörning. Att inte kunna svenska är inte läsnedsättning.

Skolbibliotekarien skapar konto för talböcker efter att ett avtal skrivits under mellan vårdnadshavare, specialpedagog och skolbibliotekarie.

Ljudböcker

Den här typen av böcker kan alla låna och är också inlästa böcker. För nyanlända finns ljudböcker på lättläst svenska.

Om man vill ha hjälpa med att få läromedel uppläst kan man även få hjälp via inläsningstjänst och talsyntes. Talsyntes läser även upp text på hemsidor. Specialpedagog hjälper till med inläsningstjänst och talsyntes.

Bibliotekssystemet Welib

I Welib går det att söka på böcker efter intresse, t ex. ”hästar”, ”fotboll”, ”deckare”, ”humor”, ”fantasy”, ”dokumentära”, ”spänning”. Eller via andra sökord.

Funktioner på gång är att dela boktips med varandra, skriva recensioner och dela de med andra samt skapa egna boksamlingar inom ett område.

Welib SIKS-min

Källkritik

Vid faktainsamlande är det viktigt att källorna som används kontrolleras. Informationen som hämtas ifrån olika källor kan användas till rapporter, uppsatser, bloggar, insändare eller läxuppgifter. Källor är oftast text i alla dess former, men kan även vara muntliga(intervjuer och vittnesmål) eller materiella till exempel en runsten.

När arbete görs med att framställa text och göra inlämningar är det viktigt att det framgår varifrån informationen härstammar. Det görs oftast längst bak i form av källhänvisningar. Källkritiskt tänkande går ut på att förklara för läsaren eller läraren att de källor som har använts är trovärdiga.

Källkritik handlar om att man ska vara medveten om att källorna kan vara mer eller mindre trovärdiga. Inom den traditionella källkritiken tillämpas ofta fyra kriterier:

Äkthet – är den äkta eller falsk? Original eller falsk?

Tid – Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön?

Beroende – Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Ett oberoende mellan två källor ökar informationens trovärdighet.

Tendens Finns det värderingar i informationen? Vems intressen företräder källan? Finns det motstridig information från annat håll.

Informationskällor kring källkritik

Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla som har tillgång till en server (kraftfull dator) enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt att du kritiskt granskar material som du hittar på nätet. Det är bara du själv som kan avgöra om texten, bilden, mjukvaran, ljudfilen m.m som du har funnit motsvarar dina egna förväntningar och kvalitetskrav.

Idag används nätet både som källa och verktyg i skola och på fritid. Därför är det viktigt att öka elevernas källkritiska förmåga. Elever behöver också lära sig att agera säkert och ansvarsfullt på nätet. Här finns stöd och inspiration för det arbetet.

Viralgranskaren är en avdelning på Metro och har funnits sedan 2014. Projektet belönades med Stora journalistpriset i kategorin Årets förnyare 2014 och har fått utnämningen Årets folkbildare av föreningen Vetenskap och folkbildning.

Sajtkollen är ett verktyg som enkelt låter dig testa prestandan på en webbsida. När du skickar in en .se- eller .nu-adress i Sajtkollen besöker vi förstasidan på den webbplats som visas för domänen. Vi laddar ner HTML-koden för sidan, hämtar hem alla resurser i form av bilder och annat som behövs för att visa sidan, och mäter hur lång tid det tar, hur många bytes innehållet väger, och gör en del andra kontroller. Resultatet sammanställer vi till en lättbegriplig rapport som du enkelt kan dela i sociala medier eller skicka via mejl till någon annan.

Domain names for everyone.

Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier.

Andra informationskällor

Artikeldatabaser & Bibliotekskataloger

Boktips

Samlar bloggar om litteratur. Här finns de senaste inläggen från över 500 svenska bokbloggar. Finns även en sökfunktion för att leta efter böcker i dessa bloggar.

Är ett samarbete mellan svenska folkbibliotek. Här får man tips på intressanta böcker som finns att låna på landets bibliotek.

En mötesplats för läsare. Här får du skräddarsydda tips på nya böcker baserat på vad du har läst och vilka böcker du gillar. En specialutvecklad rekommendationsmotor ser till att du hela tiden får tips om böcker och medlemmar som matchar din egen bok smak.

Engelska

Informationstjänst från Sveriges bibliotekarier.

Bra länkar för skolan.

Språkresurser på nätet.

Geografi

Inspiration och kunskap.

Bra länkar för skolan.

I Landguiden får du heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen.

På Geografi.nu hittar du fakta och unika texter om alla världens länder. hemsidan innehåller också en mycket utförlig databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Kartor och geografisk information.

Alla världens flaggor

Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet.

En interaktiv världsatlas.

Historia

Inspiration och kunskap.

Bra länkar för skolan.

Folkbildningsnätet är en gemensam resurs för landets folkhögskolor. Här finns program och tjänster för kommunikation och lärande, studiematerial, artiklar, radio- och tv program och mycket mer för lärare, deltagare och andra aktiva på folkhögskolor.

Historisk tidslinje.

Forum för levande historia.

Portalen för historisk statistik – historia i siffror.

Programmet som blickar bakåt, gräver i arkiven och pratar med dem som var med när det hände.

Idrott

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungas egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.

Olympiska spel

SO

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Inspiration och kunskap.

Här kan du jämföra olika länder, spela en quiz och få koll på läget i världen med hjälp av aktuell FN-statistik.

Gapminder is an independent Swedish foundation with no political, religious or economic affiliations. Gapminder is a fact tank, not a think tank. Gapminder fights devastating misconceptions about global development. Gapminder produces free teaching resources making the world understandable based on reliable statistics. Gapminder promotes a fact-based worldview everyone can understand.  Gapminder collaborates with universities, UN, public agencies and non-governmental organizations. All Gapminder activities are governed by the board. We do not award grants. Gapminder Foundation is registered at Stockholm County Administration Board.

Svenska massmedier

Litteratur

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”.

Litteraturbankens syfte är att vara en fri kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Den är till för alla: forskare, lärare, studerande och litterärt allmänintresserade. Huvuduppgiften är att samla in och digitalisera skönlitteratur och viktigare humaniora samt tillgängliggöra materialet på sådant sätt att det blir möjligt för användare att arbeta med det. På Litteraturbanken kan man läsa och söka i texter, ladda ner och skriva ut pdf-filer och se faksimilbilder av böcker och manuskript som annars kan vara svårtillgängliga.

Project Gutenberg offers over 53,000 free ebooks: choose among free epub books, free kindle books, download them or read them online.

Project Runeberg (runeberg.org) is a volunteer effort to create free electronic editions of classic Nordic (Scandinavian) literature and make them openly available over the Internet.

Musik

En spännande faktasida om klassisk musik.

One of the largest song lyrics destination on the net, providing access to more than one million lyrics from around 60,000 artists/bands since 2000. All our content can be updated or submitted by our visitors. You can either browse our lyrics database or use our Google powered search engine to find song lyrics with just a small portion of lyrics you remember or heard on the radio or by simply an artist name, song name. eLyrics.net is officially licensed from Musixmatch SPA and pays royalty fees to display lyrics.

Bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner. Kulturarv och insamling som inspiration för nyskapande.

Det här är en tips- och faktasida om världens musik som startades under sommaren 2011. Med världsmusik menas musik som är typisk för ett särskilt land eller en särskild region, som fått ett internationellt erkännande och spridits utanför platsens gränser.

Mattematik

Rätt siffra på rätt plats.

Liten ordbok i matematik täcker matematikämnets ordförråd på grundskolans högstadium och delar av ämnets ordförråd i gymnasiets årskurs 1.

Svenska

Bra länkar.

Litteraturbankens syfte är att vara en fri kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Den är till för alla: forskare, lärare, studerande och litterärt allmänintresserade. Huvuduppgiften är att samla in och digitalisera skönlitteratur och viktigare humaniora samt tillgängliggöra materialet på sådant sätt att det blir möjligt för användare att arbeta med det.

TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och av personer som gillar språk.

Religion

Vad är religion.

På Religion.nu kan du lära dig om världens 5 största religioner: Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism.

Ett uppslagsverk för dig som vill veta mer om islam i Sverige, idag och imorgon.

Kyrktorget är en söksida där du hittar uppgifter om ca 5.000 församlingar och kyrkor från de kristna samfunden i Sverige.

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr – 500 e.Kr).

Om kyrkans uppdrag och historia. Om organisationen, kyrkomötet och ärkebiskopen.

Språk

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer.

Visionen med Ordboken är att göra det lättare för användare att hitta ordböcker, uppslagsverk, lexikon och liknande på Internet.

Lättläst

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Talböcker

Du som har en läsnedsättning kan låna våra böcker. Låna talböcker genom att ladda ner eller gå till ditt lokala bibliotek. Punktskriftsböcker lånar du direkt från oss.